[Nieuw!][Help, de prikkels worden mij teveel] [Juf, mag ik al schrijven?] [DCD wat kun je er in de klas mee?]

Cursusaanbod

Nieuw ontwikkelt & uniek!

Job en Saar: “Wij gaan naar groep 2!!”

Afbeelding van schrijf hulpmiddel voor jonge kinderen die net leren schrijven3 volledig verzorgde kleuterlessen gericht op fijne motoriek en het voorbereidend schrijven.
De klas werkt aan 3 projecten waarbinnen verschillende kleutervaardigheden aan bod komen.
De leerkracht wordt gecoacht en ontvangt het doeboek Job en Saar met leuke voorleesverhalen en bijhorende voorbereidend schrijfoefeningen en knutselopdrachten.

 

 

Job en Saar: lappenpop of wiebelbenen? “Ik beweeg!”

5 volledig verzorgde bewegingslessen gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling en het extra prikkelen van de zintuigen!
Daarnaast komen bewegingstussendoortjes aan bod, zodat de leerkracht handvatten krijgt om de alertheid en concentratie van de leerlingen in de klas te optimaliseren.

 

 


Job en Saar: “Yes, ik krijg schrijfles!”

3 volledig verzorgde schrijflessen voor de groep 3 leerlingen.
Tijdens de eerste les wordt meubilair juist ingesteld, aandacht gegeven aan de schrijfhouding en penadvies gegeven.
De 2 volgende lessen worden schrijfletters aangeleerd, staat leren, letterbeeld vormen, automatiseren en fijne motoriek centraal.
De leerkracht krijgt inzicht in de schrijfmotorische ontwikkeling en handvatten om de schrijfles vorm te geven.

 

 

^top

“Help! Prikkels worden mij teveel”

Introductiecursus Sensorische informatieverwerking

Oefeningen sensorische informatieverwerking, sensorische integratie, ervaringsoefningen ergotherapie, ergonomisch ET coaching  Sensorische informatieverwerking is het kunnen opnemen en verwerken van informatie, die vanuit de verschillende zintuigen naar de hersenen gaat. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke informatie goed door het zenuwstelsel wordt opgenomen en verwerkt.

Als de sensorische prikkelverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende problemen ontstaan. Het kind kan dan op een bepaalde manier afwijken van andere kinderen: het is bijvoorbeeld opvallend druk, kan zich niet goed concentreren, reageert fel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen, beweegt anders…. Ook het tegengestelde is mogelijk. Het kind is passief, is afwezig, voelt prikkels nauwelijks en heeft in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren.

Sensorische informatieverwerkingsproblemen worden niet altijd herkend, terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. Deze cursus stelt u in staat problemen op het gebied van de sensorische integratie te herkennen en behandelingsstrategieën toe te passen.

 

Heeft u een kind in de klas dat…

 

zintuigen, neurologische onderbouwing, zelfvertrouwen, ET coaching, training voor leerkrachtenTe ontwikkelen competenties:

De cursus bestaat uit drie middagen en kent een combinatie van theoretische en praktische werkvormen.

^top

“Juf!” Mag ik al schrijven?

Workshop schrijfrijpheid

Schrijven goed aanleren is veel efficiënter dan een verkeerd aangeleerd schrift afleren en het weer goed aanleren. Het is dan ook erg belangrijk dat de basis van het schrijven goed wordt vormgegeven binnen het kleuter- en basisonderwijs. Dit kan door middel van motoriekspelletjes, een goede schrijfmethode en juist schrijfmateriaal. Een voorbeeld zijn de schrijfpatronen die op de kleuterschool worden geoefend, die de basis vormen van het aanvankelijk schrijven.

Schrijven is bewegen. De grove en fijne motoriek zijn van belang voor het schrijven. Om goed mee te komen in het schrijfonderwijs op school is het van belang dat de leerling motorisch schrijfrijp is. Soms zijn er kinderen in de klas die moeite hebben om stil te blijven zitten tijdens het schrijven. Een kind dat zijn pen niet goed kan vasthouden, de schrijfpatronen niet kan maken of moeite heeft met het aanleren van de schrijfletters.

Wanneer kan er gesproken worden van motorische schrijfrijpheid? Hoe verloopt de ontwikkeling van de schrijfmotoriek normaal? Wat kan er fout gaan?

Schrijfproblemen, schrijfmateriaal, schrijfrijpheid, aangepaste pen, schrijven op school, onhandigheid, fijne motoriekIn deze workshop wordt door middel van een theoretische onderbouwing antwoord gegeven op deze vragen. De ontwikkeling van de motorische basisvoorwaarden voor het schrijven centraal. Het schrijven is namelijk niet zo eenvoudig en kan een hele prestatie zijn! Tijdens de workshop wordt uitgelegd waarom het optimaal stimuleren van het schrijfproces zo belangrijk is en hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Aan bod komen; de schrijfhouding; de schrijfbeweging; de pengreep en de psychomotorische basisvoorwaarden. Daarnaast worden praktische tips gegeven te ondersteuning en optimalisatie van het gehele schrijfproces in de klas.

Een aanrader voor iedere groepsleerkracht van groep 2 en 3!

Heeft u een kind in de klas dat:

… misschien is het kind nog niet toe aan schrijven!

Te ontwikkelen competenties:

De workshop bestaat uit een dag en kent een combinatie van theoretische en praktische werkvormen.

^top

DCD! “Wat kun je er in de klas mee?”

Workshop over kinderen met een onhandige motoriek

Foto van een schrijfhulpmiddel om een potlood.De motorische ontwikkeling van de meeste kinderen verloopt heel natuurlijk. Soms hebben ouders of leerkrachten echter het gevoel dat de motorische ontwikkeling bij een kind niet zo vanzelf verloopt. Het kind beweegt opvallend onhandiger dan anderen en heeft moeite met de uitvoering van activiteiten waarbij motoriek komt kijken.

Leeftijdsgenootjes bewegen achteloos aan speeltoestellen, zij zijn degenen die minder vrij ogen in het bewegen of juist weer met blauwe en geschaafde plekken hebben. Het zijn degenen die zich houterig bewegen, struikelen, bij wie altijd spullen omvallen, hulp nodig hebben bij het aankleden en waarbij de knutselwerkjes er beduidend anders uitzien als die van klasgenootjes.

Het kind wordt belemmerd in allerlei dagelijkse activiteiten die voor hem of haar belangrijk zijn.
Developmental Coördinaton Disorder (DCD) is de diagnose die gegeven kan worden aan kinderen die moeite hebben met het ‘motorisch leren’, ofwel het coördineren van hun bewegingen en het aanleren van verschillende activiteiten.

Bij sommige kinderen kan naast de problemen in de motoriek ook sprake zijn van een licht gedrags- of leerprobleem.

Heeft u een kind in de klas dat:

…mogelijk is er sprake van DCD.

Te ontwikkelen competenties: